Joron Ke Dard Aur Aatishk Ke Mareezon Ke Liye Nuskha

Joron Ke Dard Aur Aatishk Ke Mareezon Ke Liye

Barada chob cheeni 14 masha, ashba 7 masha, sooranjan sheerein 3.1/2 mash, aftimoon 3.1/2 masha, bashfaij 7 masha, sanamki 10.1/2 masha, gulsurkh 7 masha, sandal sufaid 3.1/2 masha, in sab ko mila kar safoof bana len. 6 mashay pani ke sath din mein ek dafa istemal karen. joron ke dard ke ilawa aatishk aur amraz sodawiya ke liye akseer hai.

joron ke dard

Related Post

Call Now ButtonCall Now