Joron Ke Dard Aur Aatishk Ke Mareezon Ke Liye Nuskha

Joron Ke Dard Aur Aatishk Ke Mareezon Ke Liye

Barada chob cheeni 14 masha, ashba 7 masha, sooranjan sheerein 3.1/2 mash, aftimoon 3.1/2 masha, bashfaij 7 masha, sanamki 10.1/2 masha, gulsurkh 7 masha, sandal sufaid 3.1/2 masha, in sab ko mila kar safoof bana len. 6 mashay pani ke sath din mein ek dafa istemal karen. joron ke dard ke ilawa aatishk aur amraz sodawiya ke liye akseer hai.

joron ke dard

Related Post

Call Now